دوربین های نظارت تصویری

این شرکت آمادگی نصب و راه اندازی انواع دوربین های دیجیتال تحت اینترنت ، سیستم انتقال تصویر و دوربین های آنالوگ جهت کلیه مکان های تجاری ، اداری و مسکونی را دارد.